Przejdź do treści

Strona Główna / Klub / Zarząd Klubu

Zarząd Klubu

Prezes Zarządu
Piotr Sokołowski

Sekretarz
Piotr Dąbkowski 

Skarbnik
Mieczysław Śniadach

Członek Zarządu
Mateusz Downar

Członek Zarządu
Paweł Gajewski

 

Komisja rewizyjna:
Krzysztof Prusinowski – Przewodniczący Komisji
Bogdan Banach – Członek Komisji
Adam Pilch – Członek Komisji